strani

O Modri hiški

Modra hiška je izobraževalni center, v katerem izvajamo izobraževalne dogodke za otroke in odrasle.

Je tudi lokalno razvojno središče, kjer z izobraževalno ponudbo odgovarjamo na lokalne potrebe ter vzpodbujamo k lokalnemu sodelovanju.

Modra hiška je prostor učenja, ki ga uporablja Zavod Simetris Morje.

Za pripravo programa in njegovo izvajanje skrbita Polona Čuk Kozoderc in Danilo Kozoderc. Polona je prof. matematike in računalništva. Nekaj let je poučevala matematiko na osnovni šoli, sedaj je vodi Zavod Simetris Morje in pa pogodbeno uči matematiko in informatiko na Andragoškem zavodu Maribor. Usposabljala se je za montessori vzgojiteljico in skupaj z Danilom izvajala montessori urice v njihovi hiši.  Danilo je univ. dipl. inž. el. ter prof. sociologije in filozofije. Več let je učil na srednji šoli in deloval kot skavtski voditelj. Sedaj predvsem deluje kot trener in moderator.

Zakaj Modra hiška?

Dejansko je objekt mala hiška. In hiške imajo radi otroci ter odrasli. Modra barva pa pomeni modrost, ki je višek učenja in inovativnosti.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes