strani

Posvet o razvoju občine Rače-Fram

Posvet: Priložnosti in izzivi občine Rače-Fram

1. del: Poslovni utrip občine Rače-Fram skozi prostor in čas

Kraj prireditve: Društvo stanovalcev Soseske Rače, Mariborska 32, Rače

Datum prireditve: ponedeljek 17. 6. 2013 ob 18h

Kratek opis dogajanja: 1. del dvodnevnega posveta s predstavitvijo dogajanja na področju podjetništva, kmetijstva, turizma, demografskih sprememb in vpetosti v bližnje in širše okolje.
Turistične kmetije, pohorski gozdovi, čudovit vodni grad v Račah z bogato zgodovini, krajinski park, Natura 2000 območje, vinogradništvo, oljarstvo, dobra in razvejana prometna infrastruktura, pozitivni demografski trendi zaradi priseljevanja mladih, kvalitetne kmetijske površine so potenciali, ki jih in so jih v teh krajih bolj ali manj uspešno izkoriščali.

Program 1. dela posveta

1. Kratek pregled dogajanja na področju gospodarstva, kmetijstva, turizma, demografije v občini

Tomaž Seliškar, predsednik Društva stanovalcev Soseske Rače, podjetnik in pritepenec v občino, ki mu neizkoriščene danosti domačega kraja in občine predstavljajo izziv in vzpodbudo in dajejo upanje za mlajše generacije.

2. Predstavitev začetkov in razvoja botaničnega vrta Tal 2000 in spremljajočih dejavnosti

tal2000_logotipGost: Roman Hergan, ustanovitelj botaničnega vrta Tal 2000, podjetnik in ljubiteljski naravoslovec.
Kot podjetnik in ljubiteljski naravoslovec že vrsto let uspešno vodi in razvija botanični vrt Tal 2000. V osnovno poslanstvo botaničnega vrta uspešno vključuje naravoslovne, etnološke in kulturno-zgodovinske delavnice in predstavitve.

 

3. Predstavitev Mariborske razvojne agencije in regijsko povezovanje za področju razvoja in udejanjaj podjetniških idej

mra-logotipg. Boris Keuc, vodja OE Regionalni razvoj na Mariborski razvojni agenciji.

Mariborska razvojna agencija (MRA) je nepridobitna strokovna organizacija, ki opravlja naloge regionalne razvojne agencije Podravske regije. Učinkovitost svojega delovanja zagotavlja z oblikovano mrežo lastnih in zunanjih ekspertov za regionalni in trajnostni razvoj, pospeševanje razvoja podjetništva in turizma, razvoj človeških virov in internacionalizacijo poslovanja. Od leta 1993 naprej organizira in koordinira regionalno strategijo gospodarskega razvoja.

4. Vodeni pogovor: Odkrivanje razvojnih potencialov občine, naravnih danosti, korenin in tradicije, ki bi jih morali bolj in bolje izkoristili

Katerim področjem bi bilo potrebno nameniti več pozornosti, kako naravno in kulturno dediščino ter naravne danosti uporabiti, da bodo dajale kruh lokalnemu prebivalstvu in še posebej mlajšim generacijam.

 

2. del: Zaženimo turistični razvoj v občini Rače-Fram

Kraj prireditve: Modra hiška, Log 1, Morje

Čas prireditve: sreda 19. 6. 2013 ob 18h

Kratek opis dogajanja: 2. del dvodnevnega posveta z delavnico o možnostih in priložnostih za razvoj občine bo usmerjen na TURISTIČNI POTENCIAL občine in pospešitev razvoja turizma.

Turistične kmetije, pohorski gozdovi in poti po njih, grad v Račah, krajinski park in Natura 2000 območje so le nekateri potenciali. S sodelovanjem in dodatnimi vzpodbudami bi lahko dosegli konkretne korake naprej.

Posvet bo imel 2 točki:

1. Predstavitev primera dobre prakse: Občina Podčetrtek

Gost: Boštjan Misja, direktor „Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje“ Gospodarskega interesnega združenja za pospeševanje turizma in predsednik Krajevne skupnosti Podčetrtek.

Kot direktor Turizma Podčetrtek vodi in koordinira promocijo turistične ponudbe celotnega turističnega območja Podčetrtka, organizira in izvaja prireditve v občini in ozavešča ter spodbuja lokalno prebivalstvo k pozitivnemu odnos do turistov in turizma. Kot tak je eden pomembnejših povezovalnih dejavnikov v občini, kjer je sodelovanje vseh deležnikov bistveni dejavnik uspešne turistične zgodbe.

2. Vodeni pogovor: Kaj potrebujemo in kaj moramo narediti za razvojno vzpodbudo turizmu

Kaj so naše sanje, kako jih doseči, kje začeti in kako konkretno sanje spreminjati v realnost

Vabljeni vsi, ki ste pri delu kakorkoli povezani s turizmom, ki vidite v turizmu priložnost za poklicno delovanje, tisti, ki vzgajate in izobražujete otroke, predstavniki občine, krajevnih skupnosti ter nevladnih organizacij (društev).

Organizatorja: SIMETRIS – zavod za razvoj otrok in odraslih – Morje (http://www.modrahiska.si) in Društvo stanovalcev Soseske Rače (http://www.dssr.si/)

Kontakt in informacije: Danilo Kozoderc (040 395 951, info@simetris.si), Tomaž Seliškar (040 295-229, info@dssr.si)

, , , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes