strani

Razvoj govora v obdobju malčka in predšolskega otroka

Nastanek govora (Vir: Wikipedia)Govor je gibanje značilno le za človeka. Je komunikacija, s katero izražamo svoja čustva, želje, misli in razkrivamo svoj notranji svet. Je zapleten psihofiziološki proces, ki se odvija na podlagi bioloških, psiholoških faktorjev ter socialnega okolja. Govor je povezan s celostnim razvojem otroka. V prvi fazi potrebuje zdrav živčni sistem, ustrezno razvite psihične komponente razvoja kot je mišljenje, spomin, pozornost, zaznavanje, čustva ter ustrezno razvite motorične spretnosti. Govor se najbolj intenzivno razvija v predšolskem obdobju, je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in otrokovi socializaciji ter se nadalje izpopolnjuje celo življenje.

V okviru predavanja bomo tako dejansko zajeli celosten razvoj otroka v obdobju malčka ter zgodnjega in srednjega otroštva. Podrobneje bomo pogledali normalni razvoj govora po fazah, ob tem pa bomo spoznali tudi otrokov kognitivni razvoj, ki je bistven element razvoja govora ter motorični, čustveni in socialni razvoj otroka. V obsegu predavanja bomo zajeli tako teoretična kot praktična znanja.

Predavanje prinaša uporabna znanja za starše in pedagoške delavce v vrtcih in prvi triadi.

Predava: Jana Škorjanc, univ. dipl. psihologinja, zaposlena na Centru za sluh in govor v Mariboru

Zaključila je izobraževanje iz vedenjsko kognitivne terapije. Trenutno pa je vpisana še v subspecialistični študij iz psihoterapije otrok in mladostnikov.

Delala je na  OŠ Gustava Šiliha Maribor. V okviru Centra za sluh in govor pa se sedaj podrobneje ukvarjam z jecljanjem ter z zgodnjo obravnavo nedonošenih in rizičnih otrok.  Dejansko se pa že od obdobja študija psihologije dalje ukvarja samo s področjem otrok in mladostnikov. Sodelovala je pri različnih projektih, kot so Medimedo in Cap, bila je vzgojiteljica preko ZPM-a.

Kdaj in kje: V Modri hiški v Morju, Log 1, 16. januarja 2013 ob 18.30h

Prostovoljni prispevki

Prijava:

 

, , , , ,

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes